Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδοχείων Τρικάλων

 

Πρόεδρος ο Ιωάννης Κουρούπας

Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Παπαπούλιος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ο Σπυρίδων Νικολογιάννης

Γραμματέας η Στυλιανή Γκιάστα

Ταμίας ο Σωτήριος Αλεξίου

Μέλη οι Μιχαήλ Ντόβας και Παύλος Πλακιάς.