Κ. Παπανάτσιου: «Για άλλη μια φορά οι ασθενείς των Β. Σποράδων δεν εξυπηρετούνται από το ασθενοφόρο σκάφος»

ÁÈÇÍÁ-ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí «Áãñïôéêïß óõíåôáéñéóìïß, ìïñöÝò óõëëïãéêÞò ïñãÜíùóçò ôïõ áãñïôéêïý ÷þñïõ êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»// ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÐÁÐÁÍÁÔÓÉÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇÓ ÓÕÑÉÆÁ.(Eurokinissi-ÆÙÍÔÁÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ)

Ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κατερίνα Παπανάτσιου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με το πλωτό ασθενοφόρο που εξυπηρετεί ασθενείς στις Βόρειες Σποράδες, καθώς για μια ακόμα φορά βρίσκεται καθηλωμένο στη στεριά μετά από μηχανική βλάβη που παρουσίασε.

Η κα Παπανάτσιου τόνισε ότι το ασθενοφόρο σκάφος μπήκε σε λειτουργία τον  Νοέμβριο του 2021 και εξυπηρετεί τους κατοίκους των Β. Σποράδων, τόσο για τη μεταφορά των ασθενών όσο και για αλιευτικούς ελέγχους και αστυνόμευση στη θαλάσσια περιοχή.

Η Βουλευτής επισημαίνει ότι σε περίπτωση βλάβης του πλωτού ασθενοφόρου, όπως συνέβη και πρόσφατα,  το έργο των διακομιδών από τις Σποράδες εκτελούν πλωτά ιδιωτικά ταξί που εκτός από αρκετά δαπανηρά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο υγειονομικό και τεχνικό εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό έχει  συνέπεια  οι κάτοικοι των Β. Σποράδων να βρίσκονται σε μεγάλη ανασφάλεια, καθώς σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθούν με ασφάλεια στο λιμάνι του Βόλου.

Επιπλέον, η Βουλευτής αναφέρει ότι στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων ΠΕΠ Θεσσαλίας 2020» που αφορούσε βελτιώσεις στο χώρο της Υγείας υπήρχε πρόβλεψη για προμήθεια τριών (3) πλωτών ασθενοφόρων και τριών (3) χερσαίων ασθενοφόρων ειδικών διαστάσεων για τις ανάγκες των ΚΥ Σκιάθου, Σκοπέλου και ΠΠΙ Αλοννήσου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.810.000,00€. Το έργο δυστυχώς από το 2019 που κατατέθηκαν οι προτάσεις δεν έχει προχωρήσει.

Στη συνέχεια η και Παπανάτσιου θέτει στον υπουργό τις εξής ερωτήσεις:

  1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επιδιόρθωση του ασθενοφόρου σκάφους;
  2. Προβλέπεται από την Πολιτεία η αποστολή εφεδρικού πλωτού ασθενοφόρου, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα σε άλλη περιοχή, έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή του τακτικού ασθενοφόρου για να μεταφέρονται με ασφάλεια και ταχύτητα οι κάτοικοι των Βορείων Σποράδων που χρειάζονται υγειονομική φροντίδα;