Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: “Η απόφαση αυτή κρίθηκε σκόπιμη καθώς από πλευράς της Δημοτικής Αρχής δεν υπάρχει διάθεση εκδικητικής και τιμωρητικής συμπεριφοράς, τη στιγμή μάλιστα που πράξεις σαν και αυτές και οι πρωταγωνιστές τους έχουν αποδοκιμαστεί και περιθωριοποιηθεί από την ίδια την κοινωνία”.