ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | Πρόγραμμα & Πληροφορίες

Πολυϊατρείο Σκιάθου κ. Νίκου Εγνατιάδη
Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφτούν το Πολυϊατρείο Σκιάθου του Γενικού Ιατρού Νίκου Εγνατιάδη.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Γαστρεντερολόγος : Παρασκευή 2 & Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022
Για τυχόν διευκρινήσεις και ραντεβού παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το 2427022115 & 22111