Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι πάνω από τρεις ώρες.