Το βράδυ της 24ης Μαΐου εορτάστηκε με τέλεση αγρυπνίας η επέτειος της Γ’ Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου, στο ομώνυμο ναΰδριο των Πασχαλαίων, άλλοτε Iερά Μονή.

Φωτογραφίες Tina Whittington