Το γραφείο του συλλόγου ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ μετά την ανακαίνιση!
Ευχαριστούμε το Δήμο Σκοπέλου και τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στην επισκευή και τον καλλωπισμό του γραφείου μας!