Ο Γαϊδαράκος της φωτογραφίας βρέθηκε σήμερα το βράδυ … στο Aμαρεττο και βρίσκεται εκεί για όποιον τον αναζητήσει. Προς το παρόν ο Γιώργος τον φροντίζει και κάνει ευχάριστη την διαμονή του…
Ν.Τ.