Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε προχθές το πρωί την ειδική πρόσκληση για τις δηλώσεις και στο μέτωπο των αδιόριστων επικρατεί έντονη κινητικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι υπολογίζουν τα μόρια που έχουν, κάνουν τις εκτιμήσεις τους για τους νομούς που θέλουν να τοποθετηθούν και γενικότερα είναι σε ένα αναβρασμό, καθώς η δήλωση των περιοχών είναι υπολογισμός αλλά και ρίσκο. Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση για δύο χρόνια και μετά μπορούν να κάνουν αίτηση για μετάθεση.
Στόχος είναι μέχρι τα τέλη του μηνός να ανακοινωθούν τα ονόματα των διορισθέντων καθώς και οι νομοί, όπου τοποθετούνται, ώστε στη συνέχεια να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν στα σχολεία.

Σημειώνεται ότι οι μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών που θα καλυφθούν, ανέρχονται στις 11.700.
Η Μαγνησία και ειδικότερα οι Σποράδες ήταν η μοναδική περιοχή σε επίπεδο Θεσσαλίας που δόθηκαν κενά για τους δασκάλους, συνολικά εννιά. Η μεγάλη κατανομή των κενών για δασκάλους έγινε από τη Στερεά Ελλάδα και προς τα νότια της χώρας. Επίσης δόθηκαν έξι κενά για νηπιαγωγούς, πάλι στις Σποράδες και άλλα δέκα σε ειδικότητες καθηγητών που δραστηριοποιούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ειδική πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει τα εξής:

«Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) η πρόσκληση αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/ 14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021).
Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, , ΠΕ78 και ΠΕ79.01, κατηγορίας ΠΕ, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές ή/και Μουσικά Σχολεία επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τον πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας, που επιθυμεί ο υποψήφιος».