Την απομάκρυνση του πλοίου «Avantis» αποφάσισε το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

Επιμέλεια Νίκος Τζούμας | φωτογραφίες skiathoslife.gr

Μέσο της Νομικής οδού από ότι φαίνεται θα γίνει η απομάκρυνση του Φ/Γ πλοίου με το όνομα «Avantis» μετά την απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου στις 27 Ιουλίου 2017.

Το ΑΒΑΝΤΙΣ βρίσκεται στο Λιμένα του Αγίου Γεωργίου πάνω από 5 χρόνια και συγκεκριμένα από τις 23 Ιουλίου 2012 καταλαμβάνοντας μάλιστα και τη μία μοναδική προβλήτα της περιοχής. Εκτός αυτού μεγάλο κίνδυνο δημιουργεί για τη ναυσιπλοΐα αλλά και τη μη ασφαλή προσόρμιση και αγκυροβολία πλοίων ενώ λόγω της παρατεταμένης ακινησίας του και της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στις 4 Σεπτεμβρίου του 2012 στους πρωραίους χώρους ενδιαίτησης του πλοίου απειλεί να προσβάλλει το περιβάλλον !!!

Για τους παραπάνω λόγους έχει ήδη εκδοθεί η κατ΄ άρθρο 9 παρ. 7 Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α) γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Υ.Α. 2123/36/2001 ΦΕΚ 1438Β/2001) , σύμφωνα με την οποία το ως άνω πλοίο σας εντάχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α /2001).

Προς άρση των υφισταμένων κινδύνων για το λιμένα Σκιάθου, το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου καλεί πλέον μέσω της δικαστικής οδού να προβούν στην απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής λιμένα Σκιάθου του Φ/Γ πλοίου σας ΄΄ΑΒΑΝΤΙΣ΄΄.

Σήμερα το SkiathosLife.gr επικοινώνησε με τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο Βόλου κ. Κωνσταντίνο Χρ. Ξυνομπίτη ο οποίος μας ενημέρωσε πως μόλις χθες 9.8.2017 επιδόθηκε η δικαστική έκθεση στους Πλοιοκτήτες αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενους από τον δικαστικό επιμελητή (στους οποίους η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει οφειλές) για την απομάκρυνση του πλοίου

Αυτό σημαίνει πως έως τα τέλη Αυγούστου θα πρέπει το φορτηγό πλοίο ΑΒΑΝΤΙΣ να απομακρυνθεί από το Λιμένα του Αγίου Γεωργίου αλλιώς η Διοίκηση του Λ.Τ.Σ θα αναλάβει ,ως νόμιμος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα Σκιάθου, κατ΄ εφαρμογή των προβλεπομένων στα άρθρα 3 και 5 του Ν. 2881/2001, να προβεί στην απομάκρυνση του πλοίου με ευθύνη και με δαπάνες των πλοιοκτητών, οι οποίες σε περίπτωση μη άμεσης καταβολής , καταλογίζονται σε βάρος τους και εισπράττονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και του Ν. 2881/2001.

Σε αντίθετη περίπτωση το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου έχει την δικαιοδοσία ότι θα προβεί για λογαριασμό των πλοιοκτητών, στην εκποίηση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για να απομακρυνθεί αυτό από τον πλειοδότη και να εξαλειφθεί κάθε επιβλαβής συνέπεια για το λιμένα της Σκιάθου και το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Loading...
error: Content is protected !!