• ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΛΙΜΝΙΑ
  • Ημέρα εορτής: 8 Σεπτεμβρίου.
  • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου και την ημέρα της εορτής το πρωί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο Εσπερινός των Κτιτόρων κατά την μοναστική τάξη.
  • Χρονολογία: 1837.
  • Θέσις: Είναι ο δεύτερος ενοριακός Ναός του νησιού και το υψηλό κωδωνοστάσιο δεσπόζει όλης της πόλεως.
  • Ιστορικά: Στην Εκκλησία της Παναγίας της Λιμνιάς φυλάσσεται η κάρα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : TINA WHITTINGTON

«Στὴν ἐπάνω γειτονιὰ κτισμένη ἡ ἐκκλησία σύρριζα εἰς τὸν βράχον τοῦ Σχοινᾶ καῖ κατέναντι τοῦ σιρόκου ἦτο ὡς προπύργιον ἀπόρθητον, θαρρεῖς, τοῦ ἀτιθάσσου ἀνέμου, τοῦ ὁποίου πολλάκις εἶχε διακόψει τὴν βίαν καὶ τὴν ὁρμήν, ὅριον ἡγιασμένον γαλήνης καὶ σωτηρίας, οὐχὶ μόνον διὰ τοὺς εἰς τὸν λιμενίσκον ἐκεῖνον εἰσπλέοντας καὶ ὁρμοῦντας, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς μακρὰν εἰς τὰ πελάγη τὰ μεγάλα κινδυνεύοντας εἰς ὥρας τρικυμιῶν, ἐνώπιον τῶν ὁποίων προσκαλουμένη παρίστατο ἡ Παναγία ἡ Λιμνιά, ἄλλοτε ὡς φανὸς καθοδηγῶν ἐν μέσῳ τῶν ὑφάλων, καὶ ἄλλοτε ὡς ναύκληρος διατάσσων τὰ δέοντα, καὶ ἄλλοτε ὡς κυβερνήτης πηδαλιοῦχος μὲ τὴν ἀκτινοβολοῦσαν οὐράνιον αἴγλην της περὶ τὴν κεφαλήν, μὲ τὸ μεγάλον της πρόσωπον καὶ τὰ μεγάλα της μάτια. Διὰ τοῦτο ἦτο γεμάτη ἀφιερώματα ἡ Παναγία ἡ Λιμνιά. Παιδάκια, χεράκια, ματάκια, ὅλα ἀσημένια, ἐκρέμοντο ἐκεῖ ἐκ σχοινίου μεταξωτοῦ ὁριζοντίως ἐπάνω εἰς τὴν εἰκόνα προσδίδοντα αἴγλην καὶ λάμψιν θαυμαστήν. Ἀλλὰ πρὸ πάντων ἀσημένια καραβάκια καὶ βαρκίτσας ἦσαν ἐκεῖ ἐν μέσῳ τῶν ἀναθημάτων… Ἦτο ἀρχαία εἰκὼν καὶ μεγάλη ἡ Παναγία ἡ Λιμνιὰ μὲ τὸ μεγάλο πρόσωπον καὶ τὰ μεγάλα της μάτια… Εἰς κάθε κίνδυνον θαλάσσης, εἰς πᾶσαν τρικυμίαν αἱ νησιώτισσαι ἔτρεχαν νὰ διαβάσουν παράκλησιν· καὶ εἰσηκούοντο πολλάκις αἱ δεήσεις των, καὶ ἔκαμπτον τὸ θεῖον τὰ δάκρυα». («Σὲ μιὰ Παράκλησι» Ἀλέξ. Μωραϊτίδη)