Η εταιρεία Brain στο πλαίσιο  της επανεκκίνησης της εστίασης, αναλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή φακέλου για τη σχετική επιδότηση. Για την άμεση εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2421313990 και 2421313967 και στη διεύθυνση Κ. Καρτάλη 1, 4ος όροφος.

Ανοίγει αύριο, Παρασκευή 14/5, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το πρόγραμμα ύψους 330 εκατ. ευρώ για την στήριξη της εστίασης, η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Ποιους ΚΑΔ αφορά: Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

– 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
– 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
– 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
– 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Να σημειωθεί πως εάν ένας δικαιούχος θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει το σύνολο του ποσού με τιμολόγια και αποδείξεις θα μπορεί να αιτηθεί ποσό ανάλογα με τις ανάγκες του, για να μην μπαίνει μετέπειτα σε διαδικασίες επιστροφής. Η υποβολή των τιμολογίων για την επιδότηση θα μπορεί να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

FACEBOOK: https://www.facebook.com/BrainAnaptyxiEpe/?ref=page_internal