Αύριο Παρασκευή 21 Μαΐου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για προσλήψεις εργατών με εμπειρία στις αναστηλώσεις ακόμα και με οικοδομικές εργασίες. Δείτε και κατεβάστε τις προκυρήξεις :

ΕΣ654653Π4-Ε5Η (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΛ ΜΗΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 2η (2)

Ψ4ΞΨ4653Π4-ΠΣΚ (4)