Στο πλαίσιο των ενοτήτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου στη θεματική “Φροντίζω το Περιβάλλον” που οργάνωσαν μέλη του Συλλόγου του ΕΕΠ και ΕΒΠ του σχολείου μας, ο εκπαιδευτικός του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου “Αλ. Παπαδιαμάντης” εμψύχωσε τους μαθητές σε δράσεις ζωγραφικής, αλλά και ο ίδιος δημιούργησε τέσσερις εκπληκτικούς πίνακες.
Αυτούς τους πίνακες, σε συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή και το Σύλλογο Γονέων, θα προσφέρουν προς πώληση και τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου την επόμενη χρονιά.
Θα ακολουθήσουν τέσσερις ξεχωριστές δημοσιεύσεις, για κάθε πίνακα ξεχωριστά, όπου όσοι θέλουν θα προτείνουν κάποια τιμή αγοράς. Αν ο πλειοδότης είναι στο νησί μας θα παραλάβει τον πίνακα από την Σχολική Επιτροπή καταβάλλοντας το ποσό.
Αν κατοικεί εκτός Σκιάθου θα λάβει τον πίνακα ταχυδρομικά με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο και θα καταθέσει το ποσό στον Λογαριασμό του Ειδικού Σχολείου μετά από συνεννόηση και πάλι με τη Σχολική Επιτροπή. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτή τη δράση…