Διατίθεται ανακαινισμένο διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου για ημερήσια ενοικίαση.

Τηλ επικοινωνίας: 6938651134