Πατητήρι σήμερα, τα μαγαζιά κλειστά, οπότε το έριξε στην ηλιοθαραπεια.
Φωτογραφία : Θωμάς Τσακνάκης