Είναι γνωστό πως οι σχέσεις των δύο αντρών, δηλαδή του Δημάρχου κ. Τζούμα και του κ. Τσανάκα Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων δεν βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο. Κάτι που ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί από τις ευχαριστήριες ανακοινώσεις του πρώτου αφού το όνομα του δευτέρου απουσιάζει εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το “γυαλί έχει ραγίσει” με φόντο το έργο της κατολόσθισης στον Αγ. Ταξιάρχη με αποτέλεσμα ο κ. Γιάννης Τσανάκας να μην είναι εκ νέου υποψήφιος με τον συνδυασμό της συμπολίτευσης.

Σήμερα κατα την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου ο Αντιδήμαρχος είναι μέλος της κλήθηκαν να αποφασίσουν την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για να εφαρμόσει την διαδικασία του άρθρου 160, παρ. 12 του Ν.4412/2016. Δηλαδή να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη για την ολοκλήρωση της εργολαβίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλλε στον διαγωνισμό, και σε περίπτωση μη αποδοχής εκ μέρους του, να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη  ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία

Σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν στην Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου ο κ. Ιωάννης Τσανάκας υποστήριξε πως ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά τη διάλυση της  σύμβασης χωρίς αυτό να οφείλεται, όπως αναφέρει στην αίτηση του, σε οποιαδήποτε δική του υπαιτιότητα επισημαίνοντας ότι ο βασικός λόγος του αιτήματος του είναι η αύξηση των τιμών των υλικών λόγω της κρίσης του πόλεμου της Ουκρανίας. Επίσης ο ανάδοχος κατέθεσε λογαριασμό και επιμετρήσεις στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου ποσού 151.833,14 ευρώ για εργασίες που εκτέλεσε καθώς και για υλικά που ισχυρίζεται ότι πρέπει να πληρωθούν για το έργο. Εμείς καλούμαστε να αποφασίσουμε :

α) την ολοκλήρωση ή μη του έργου και

β) να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο να εφαρμόσει τη διαδικασία του αρθρου160 παρ. 12 του ν4412/2016 προσκαλώντας τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη και ούτως καθεξής. Θέλω να θέσω υπόψη σας τα εξής ερωτήματα στην περίπτωση που διαλυθεί σήμερα η
σύμβαση με τα Λατομεία Τυρνάβου. Τα 151.833,14 ευρώ που ζητάει αν αποφασίσει η τεχνική υπηρεσία να τα δώσουμε μειώνουν το ποσό που θα πάρει ο επόμενος ανάδοχος κατά το ποσό αυτό. Σε αυτό το ποσό εμπεριέχονται αξίες υλικών τα οποία έχουν καταστραφεί. Πχ τσιμέντα. Επίσης δεν γνωρίζω αν τα υπόλοιπα υλικά που αιτείται να πληρωθεί ο ανάδοχος είναι κατάλληλα για το έργο. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιηθεί από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Μήπως αυτό καθιστά μετά τον εναπομείναντα προϋπολογισμό ασύμφωρο για
οποιονδήποτε άλλον εργολάβο ;
Αν αρνηθεί η τεχνική υπηρεσία να πληρώσουμε τα 151.833,14 ευρώ στον ανάδοχο και αυτός διεκδικήσει δικαστικώς το ποσό αυτό εμείς θα μπορούμε να απευθυνθούμε στον επόμενο εργολάβο τι στιγμή που δε θα γνωρίζουμε ούτε εμείς ούτε αυτός πιο θα είναι το ποσό που θα έχει απομείνει ;

Θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να καθοριστεί επακριβώς και να συμφωνηθεί το ποσό αυτό και μετά να προχωρήσουμε στη διάλυση της σύμβασης ώστε να μην υπάρχει περίπτωση χρονοτριβών που να οφείλονται σε πιθανές δικαστικές διαμάχες.
Οι ανατιμήσεις των αξιών των υλικών έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο περίπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι ανατιμήσεις αυτές δεν θα ισχύουν για τον επόμενο εργολάβο;

Ο σημερινός ανάδοχος γιατί προχώρησε στην αγορά των ανατιμημένων υλικών τα οποία ζητάει να πληρωθεί ενώ θα μπορούσε να προσκομίσει το αίτημα που συζητάμε σήμερα πολλούς μήνες νωρίτερα ;
Ως εκ τούτου επειδή βλέπω ότι είναι μονόδρομος η διάλυση της σύμβασης με αυτή την εταιρεία, θα πρέπει πριν γίνει η διάλυση, κατά τη γνώμη μου, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα περεταίρω πρόβλημα με την εταιρεία αυτή, δηλαδή η τεχνική υπηρεσία να ελέγξει τα υλικά που ζητάει και εφόσον πιστοποιηθούν όλα αυτά μετά να κάνουμε τη διάλυση και να ξέρουμε τι ποσό μας μένει για να πάμε στον επόμενο εργολάβο.

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Τζούμας λέγοντας: Ευχαριστούμε τον κ. Τσανάκα για την ανάλυση και την περιγραφή, αν και από την αρχή του έργου είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να ασχοληθεί με την διαδικασία και την παρακολούθηση. Σεβαστό και για αυτό είχα αναλάβει εγώ, θα αναλάβω εγώ την ευθύνη της παρακολούθησης. Ο κ. Τσανάκας είχε τους λόγους του. Από εκεί και μετά, ήδη έχει γίνει από την τεχνική υπηρεσία αυτοψία μαζί με τον μηχανικό και τον ανάδοχο, ήμουν και εγώ, όταν τον είχαμε καλέσει με ειδική πρόσκληση μετά από μία μικρή κατολίσθηση και από την αυτοψία που έκανε η δημοτική αστυνομία. Και βέβαια δεν θα πληρώσει ο Δήμος τα τσιμέντα που έχουν πετρώσει και βέβαια
δεν θα πληρώσει ο Δήμος υλικό το οποίο είναι μικρότερο από τις οπές του συρματοπλέγματος. Τα ξέρουμε ήδη αυτά, και είναι βέβαια υλικά που δεν θα τα πληρώσει ο Δήμος, αυτά βέβαια θα τα αναλάβει η τεχνική υπηρεσία. Ωστόσο η μία διαδικασία με την άλλη μπορούν να κινηθούν παράλληλα για να πάμε γρήγορα σε μία νέα κατάσταση και από εκεί και μετά τη διάλυση, όπως προβλέπει και ο νόμος, γίνεται νέος προϋπολογισμός του έργου αναγκαστικά εφόσον απομακρυνθεί και ο δεύτερος και ο τρίτος όπως λέει η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή όμως επειγόμαστε να πάμε στο επόμενο βήμα. Για όλη τη
διαδικασία έχουμε νομική υποστήριξη από καθηγητή του πανεπιστημίου που εξειδικεύεται στις δημόσιες συμβάσεις, οπότε είμαστε πολύ σίγουροι για τα βήματα που έχουμε ακολουθήσει.

Το λόγο πήρε ο κ. Ιωάννης Τσανάκας λέγοντας: Να διευκρινίσω ότι εγώ ουδέποτε είπα ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με το έργο, είπα ότι δεν θα κάνω την επίβλεψη του έργου γιατί επιβλέπων μηχανικός υπάρχει στο έργο, έχει οριστεί και αυτός έχει την ευθύνη για το έργο. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο και δεν έχω απολύτως κανένα λόγο να μην παρακολουθήσω κάποιο έργο όπως έκανα μέχρι τώρα αλλά άλλο η παρακολούθηση του έργου και άλλο η επίβλεψη του έργου που μου ζητήθηκε να κάνω και ειδικά σε ένα έργο που έχει σταματήσει να γίνεται. Τώρα αν ο κ. Δήμαρχος έχει εξασφαλίσει νομικά ότι είμαστε κατοχυρωμένοι εγώ δεν έχω λόγο να μην προχωρήσουμε στη διάλυση της σύμβασης.

Tελικά η οικονομική επιτροπή (6 μέλη – η κα Φιλαρέτου απουσίαζε) ψήφισε ομόφωνα «ΥΠΕΡ», με τον κ Νικόλαο Γιαμαρέλο να δηλώνει ότι ψηφίζει θετικά συμφωνώντας με τις
παρατηρήσεις του κ. Τσανάκα,την Διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυση σύμβασης του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Νίκος Τζούμας