Την Τετάρτη 2 Ιουνίου, συνεδρίασε, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Ευάγγελου Κυριαζόπουλου και τη συμμετοχή μου, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), κατά την οποία συζητήθηκαν δέκα (10) θέματα για λιμάνια περιοχών της χώρα μας, όπως της Καρπάθου, της Σητείας, της Ζακύνθου και άλλων περιοχών. Τα δύο (2) από τα δέκα (10) αφορούσαν τις Β. Σποράδες και, ειδικότερα τη Σκόπελο. Συγκεκριμένα, τα θέματα ήταν:
ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Σκοπέλου και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων. Τροποποίηση Ονομασίας Χρήσης στο Πρακτικό 84/23-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ.
ΓΛΩΣΣΑ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χωροθέτηση έργων και χρήσεων Λιμένα Λουτρακίου Γλώσσης Δήμου Σκοπέλου».
Όλα τα θέματα έτυχαν έγκρισης και θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής υπό όρους και προϋποθέσεις, πλην το θέμα της Καρπάθου το οποίο θα επανεξεταστεί σε επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής.
Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, ολοκληρώθηκε η 87η/02-06-2021 Συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης τα κάτωθι θέματα:
  1. ΣΗΤΕΙΑ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Λιμένα Σητείας και Συμπληρωματικά Στοιχεία.
  2. ΖΑΚΥΝΘΟΣ : Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Λιμένα Ζακύνθου.
  3. ΛΕΙΨΟΙ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) : Επέκταση Λιμένα Λειψών – Κατασκευή Αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση Καβί Λιμένα Λειψών.
  4. ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΑΞΟΣ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Εκπόνηση μελετών για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών έργων και την αποκατάσταση ζημιών λιμένα Ηρακλειάς» Ν. Νάξου.
  5. CORAL A.E. : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 3786/05.06.2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της δραστηριότητας με τίτλο: “Εμπορία πετρελαιοειδών & χημικών προϊόντων της εταιρείας Coral Α.Ε.”, που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλοχωρίου, στους Δήμους Δέλτα & Αμπελοχωρίου – Μενεμένης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
  6. ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ : Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ), Λιμένα Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  7. ΠΗΓΑΔΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ : Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α. 2η Αναθεώρηση) του έργου: «Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου».
  8. ΟΘΩΝΟΙ : Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Λιμένας στη θέση Αυλάκια Δ.Ε. Οθωνών Δ. Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».

Όλα τα θέματα έτυχαν έγκρισης και θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής υπό όρους και προϋποθέσεις, πλην το θέμα της Καρπάθου το οποίο θα επανεξεταστεί σε επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής.