Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται η τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση προμήθειας τριών μηχανημάτων έργου και ενός φορτηγού, η λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαχείριση του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΥΑΜΒ, η κοπή τεσσάρων δέντρων, αλλά και η χορήγηση παράτασης της εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Ακόμη θα ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 1187 στη συνοικία της Νεάπολης και αναμένεται να αποφασιστεί η εκποίηση παλαιών φωτιστικών σωμάτων.
Ακόμη, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασιστεί η κατανομή της επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων (α’ δόση έτους) και η αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Οι δημοτικoί σύμβουλοι θα αποφασίσουν επίσης την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου.