Με τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αστικού Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ο.Ε.Δ.) συναντήθηκε στις 05/10/2021 ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις και οι οικογένειές τους .

Όπως ενημερώθηκε ο Βουλευτής, έντονο προβληματισμό προκαλεί, συνολικά, στις οικογένειες ανά την Ελλάδα το θέμα της συνυπηρέτησης εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με ένστολο προσωπικό.
Σύμφωνα με τον Ν. 2946/2001 τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Όπως ενημερώθηκε ο Βουλευτής ωστόσο, τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν συγκροτούνται για τη γνωμοδότηση και την έγκριση της απόσπασης κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, με τους εκπροσώπους της ΣΟΕΔ να ζητούν να προστεθεί στον υπάρχοντα νόμο αυστηρό χρονικό περιθώριο έως 30 ημερών τη συγκρότηση και λήψη απόφασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
«Υπάρχουν περιπτώσεις που συνάδελφος/ισσα παίρνει τη μετάθεσή του/ης τον Ιούλιο και η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυπηρέτησης ολοκληρώνεται μέχρι και ένα χρόνο μετά, αυτό όπως γίνεται, ευκόλως αντιληπτό, δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας και του οικογενειακού θεσμού» ανέφερε χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι της ΣΟΕΔ, τονίζοντας ότι οι εν λόγω στρατιωτικοί αναγκάζονται να διατηρούν δύο οικογενειακές εστίες, να πληρώνουν δύο ενοίκια και να μεταβάλλουν τα σχολικά περιβάλλοντα των παιδιών τους στον μέσο της χρονιάς με δυσάρεστες συνέπειες για τις οικογένειές τους.
«Η διασφάλιση των οικογενειακών δεσμών, της οικογενειακής ενότητας και της εύρυθμης καθημερινότητας των ανθρώπων που προασπίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος είναι για εμάς πρωταρχικός στόχος και οφείλουμε να μεριμνήσουμε και εμείς όπως και από όποιο πόστο κατέχουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Ο Βουλευτής ενημερώθηκε και για το ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας που με τον Ν. 4609/2019, τους δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση του 35 έτους συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον Βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, δεν προβλέφθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση των μισθολογικών κλιμακίων για την κατηγορία αυτών των στρατιωτικών (ΕΜΘ), με αποτέλεσμα να υπάρχουν Ε.Μ.Θ. που έχουν προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού αλλά να συνεχίζουν να λαμβάνουν το μισθό που αντιστοιχεί σε μισθολογικό κλιμάκιο ανθυπασπιστή.

Ο κ. Μεϊκόπουλος συμφώνησε ότι αυτή η ανακολουθία και η μη πρόβλεψη για αντιστοιχία Βαθμολογικής και Μισθολογικής εξέλιξης , έχει αρνητική επίδραση στο μισθό αλλά και στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ ,επισημαίνοντας ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει άμεσα να επιλυθεί.
Κλείνοντας, ο Αλ. Μεϊκόπουλος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Σωματείου για την εποικοδομητική συνάντηση, τον πραγματικά γόνιμο διάλογο, δηλώνοντας ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, ξεκαθαρίζοντας ότι πρακτικές και αγκυλώσεις του παρελθόντος δεν έχουν θέση στο Δημοκρατικό κράτος που οραματίζεται ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.