Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ιωάννη
Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΤΣΕΛΙΚΗ Αλέξανδρο
Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποναύαρχο Λ.Σ. ΜΑΖΗ Αντώνιο
Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υποναύαρχο Λ.Σ. ΚΑΝΑΚΗ Χρήστο και μέχρι πρότινος Διοικητή της 4ης ΠΕΔΙΛΣ στο Βόλο
Διοικητή 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχο Λ.Σ. ΠΟΛΕΜΗ Νικόλαο
Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Πλοίαρχο Λ.Σ. ΜΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Ευάγγελο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

Όλες οι συναντήσεις μας πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συνεργασίας και το κύριο αντικείμενο της συζήτησης μας ήταν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τα στελέχη και Υπηρεσία με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο οποίο αν και πριν ένα μήνα υπήρξε πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση, εξακολουθεί να είναι ένα δυσεπίλυτο ζήτημα, ένας «Γόρδιος δεσμός».
Όπως μας ανέφερε ο κ.Κυράνης τονίσαμε από μέρους μας ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το πρόβλημα του χαμηλού ποσοστού προσλήψεων σε σχέση με τις άνω των 2000 κενών οργανικών θέσεων, το οποίο δεν δίνατε να αντιμετωπιστεί με διατάγματα αλλά με προσλήψεις, και τα όποια αποτελέσματα μεταθέσεων να μην δημιουργήσουν προβλήματα λειτουργικότητας σε Υπηρεσίες και ειδικά στις ήδη υποστελεχωμένες.
Πέραν των μεταθέσεων συζητήθηκε και η ανάγκη απογαλακτισμού από το Πολεμικό Ναυτικό λόγω και του διαφορετικού σκοπού που καλούμαστε να εκπληρώσουμε με την εξεύρεση δημόσιων εγκαταστάσεων για την ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας η οποία θα συμβάλει στην πληρέστερη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των στελεχών καθώς και με την διαμόρφωση ενός νέου πειθαρχικού δίκαιου και ενός καθηκοντολογίου που θα διέπει τα στελέχη.
Από μέρους μας κατατέθηκε για άλλη μία φορά ότι πέραν το όποιον θετικών προθέσεων το δυσεπίλυτο αυτό ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνο αν αντιμετωπισθεί ως «Γόρδιος δεσμός» όπου «ό,τι δεν λύεται κόπτεται» και είναι μονόδρομος πλέον η κατάργηση όλων των διατάξεων των νόμων 4504/2017, 4676/2020 κατ΄επέκταση και του ΠΔ Μεταθέσεων 11/2021 και η θέσπιση εντός εξαμήνου ενός νέου ΠΔ Μεταθέσεων αντίστοιχο με των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας ως αποτέλεσμα συνεργασίας των συνδικαλιστικών φορέων ,της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.
Ο Βολιώτης Πρόεδρος προέβαλε στην Ηγεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στη κεντρική Ελλάδα δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά των υπηρετούντων στις Β.Σποράδες .