Λόγω μη επίτευξης απαρτίας αναβλήθηκε η ορισθείσα σήμερα 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου. Στην συνεδρίαση εκτός της συμπολίτευσης και του κ. Καρπέτα Βάιου,  δεν συμμετείχε η παράταξη του κ. Πλωμαρίτη, του κ. Διολέττα και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Πασχάλης.

Ν.Τ.