«Επίσης δεν έχει αλλάξει η κατάσταση σύμφωνα με την εισήγηση. Το ΦΕΚ που αναφέρατε, μάλιστα, έχει ευνοϊκότερους όρους για τις επιχειρήσεις επεκτείνοντας την ομορότητα και πέραν δρόμων και πλατειών. Αναφέρεται δε στην παλιά ΚΥΑ που εξακολουθεί να ισχύει. Επιπλέον σας θυμίζουμε ότι εκκρεμεί αγωγή της επιχείρησης σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο θέμα» δήλωσαν και πρόσθεσαν ότι «δεν νομίζουμε ότι υφίσταται λόγος να δώσετε χρήματα στον πρωτοξάδελφο νομικό σας σύμβουλο».