Ξεπέρασε το 6πλάσιο η αρχική τιμή εκκίνησης για παραλία Ελιάς Σκιάθου για την τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνα) κατά την προχθεσινή δημοπρασία στις 31-05-2021 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι.

Στην περιοχή Ελιάς η τιμή εκκίνησης ήταν 6.000€ και κατέληξε στα 38.250€ ενώ για ομπρελοκαθίσματα στην πόστο στην Αγία Παρασκευή η τελική έφτασε τα 20.000€ από 9.000€ που ήταν η τιμή εκκίνησης.

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δέκα έξι (16) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δέκα
τεσσάρων (14) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η΄ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

Παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, έντεκα
(11) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.