Ποσό ύψους 242.824,17 € για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού ενέκρινε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου για την παροχή υπηρεσιών στις πολυσύχναστες παραλίες για το έτος 2021, σε βάρος του ΚΑΕ 00-6142.01 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ναυαγοσωστική) » του προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου του οικονομικού έτους 2021.