Συνολικά 18 άτομα για την αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας θα προσλάβει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν 17 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ με τρίμηνες συμβάσεις και έναν εργάτη γενικών καθηκόντων ΥΕ με τετράμηνη σύμβαση.
Όπως επισημάνθηκε, τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και αλσυλίων – δασών, στην αποψίλωση ξηρών χόρτων και στον καθαρισμό, την εύφλεκτη περίοδο του καλοκαιριού, σε όλες τις τοπικές κοινότητες, για την αποφυγή πυρκαγιών, διότι το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών έχει βεβαιώσει ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρήγα Φεραίου οικονομικού έτους 2022, υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 18 ατόμων εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, για τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων κάλυψης δράσης πυροπροστασίας υπάρχει πρόβλεψη για ποσό 43.500 ευρώ και για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων κάλυψης δράσης πυροπροστασίας ποσό 10.650 ευρώ.

10 πυροφύλακες στον Δήμο Σκιάθου
Στο μεταξύ, την πρόσληψη 10 πυροφυλάκων ΥΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων μηνών, αποφάσισε ο Δήμος Σκιάθου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι και τις 3 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2427350137. Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου (www.n-skiathos.gr), στη Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Πρόσληψη 13 εποχικών στον Δήμο Ν. Πηλίου

Συνολικά 13 άτομα προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, θα προσλάβει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν εννέα εργάτες καθαριότητας ΥΕ, δύο οδηγοί απορριμματοφόρων με άδεια Γ΄ κατηγορίας ΔΕ και ένας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου με ικανότητα χειρισμού εκσκαφέα – φορτωτή 100 ίππων και 110 ίππων και 97 ίππων και άδεια χειριστή ΜΕ 1ης ειδικότητας Β’ Ομάδας για το μηχάνημα 1.3 τουλάχιστον.