Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου καλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Τα θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Έγκριση του σχεδίου δράσης του έτους 2022
  2. Έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2022
  3. Προτάσεις μελών
  4. Εγγραφή νέων μελών
  5. Καταχώρηση στοιχείων μελών
  6. Έγκριση ισολογισμού του έτους 2021
  7. Έκθεση ελεγκτικής Επιτροπής από 08/10/2021 έως 31/12/2021.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για την πορεία και τις δράσεις του Συλλόγου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Κατά την προσέλευση και παραμονή σας στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του Covid-19 (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων).

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση για όλα τα μέλη του συλλόγου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11  του καταστατικού.