Πανηγυρίζει σήμερα Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (των Πασχαλαίων) για την εορτή της Γ’ Ευρέσεως της Τιμίας αυτού Κεφαλής. Η Ιερά Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 20:00

“Εἴτε ἐκ τοῦ βορείου μέρους ἔρχεται τις ἀπό τ’ Ἀχειλᾶ τὸ ρέμμα, εἴτε ἐκ τοῦ μεσημβρινοῦ, ἐκ τῆς τοποθεσίας τῆς καλουμένης τοῦ Κονόμου τὰ ρόγγια, καὶ ἂν ἐγγύτατα διέρχεται πλησίον τοῦ παλαιοῦ σεβάσματος, εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑποπτεύσῃ τὴν ὕπαρξίν του, ἂν δὲν γνωρίζῃ καλῶς τὰ μέρη αὐτά». («Ἡ Φόνισσα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

Ν.Τ.