Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα των Λατινικών των ΓΕΛ:
  • Τα κείμενα κρίνονται μέτριας δυσκολίας.
  •  Οι ασκήσεις εισαγωγής και ετυμολογικών βατές.
  •  Ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας στη γραμματική.
  •  Ιδιαίτερα απαιτητικές οι ασκήσεις του συντακτικού.