Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Ιστορίας των ΓΕΛ:
Τα θέματα κρίνονται βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Τα θέματα Γ και Δ είχαν κατανοητές και σαφείς πηγές. Ωστόσο ήταν αναγκαία η κριτική ικανότητα για την καλή αξιοποίηση των πληροφοριών των πηγών.