Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Φυσικής των ΓΕΛ:

Κρίνονται διαβαθμισμένης δυσκολίας με μεγάλο όγκο. Κάλυπταν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης. Θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.
  • Θέμα Α: Εξέταζε βασική θεωρία. Έξυπνο το Α5γ.
  • Θέμα Β: Μέτριας δυσκολίας.
  • Θέμα Γ: Αναμενόμενο, απαιτούσε καλή γνώση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων από την ύλη της Β’ Λυκείου.
  • Θέμα Δ: Εξέταζε αποκλειστικά τη μηχανική του Στερεού σώματος. Κρίνεται απαιτητικό από πλευράς χρόνου και πράξεων.