Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Ναυσιπλοΐας 2 των ΕΠΑΛ:

Τα θεωρητικά κρίνονται μέτριας δυσκολίας, με τους μαθητές που έδωσαν έμφαση στη λεπτομερή μελέτη όλης της ύλης να είχαν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν επαρκώς.

Οι ασκήσεις θεωρούνται αναμενόμενες. Ήθελε λίγη προσοχή το Δ2β.