Στο χτεσινό Δημοτικό συμβούλιο ψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση της Δημοτικής αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 “ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ”

Έτσι αποφασίσθηκε

α) Η καταβολή οφειλών από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το έτος 2019-2020 έως 12 ισόποσες δόσεις με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης τα (50)€, δηλαδή εάν το συνολικό ποσό είναι μικρότερο των(600)€ μειώνεται ο αριθμός των δόσεων. Οι δόσεις καταβάλλονται στο τραπεζικό λογαριασμό της σχολικής επιτροπής μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα. Στην εν λόγω ρύθμιση καταβολής οφειλών από μισθώματα των κυλικείων για το σχολικό έτος 2019/2020 έως, (12) ισόποσες δόσεις εντάσσονται και οι μισθωτές που έχουν λύσει τη σύμβαση μίσθωσης και έχουν αποχωρήσει.

β) Μείωση του ύψους των καταβλητεων μισθωματων για το σχολικό έτος, 2020-21 από 20% έως 40% αναλογα με το μίσθωμα ανά μαθητή.

Κυριάκος Ευσταθίου