Μετά τα χρόνια της πανδηµίας Covid-19 που κατέστησε αδύνατη η παρουσία δια ζώσης, το Συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο η Εταιρεία Επεµβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας και Νευροακτινολογίας επέστρεψε φέτος, ύστερα από 12 χρόνια στη Λάρισα και διεξάγεται από τις 27 έως και τις 29 Μαΐου 2022 στο Grecotel Larissa Imperial Hotel.

Σήμερα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ομιλήτρια ήταν η Μαίρη Φεργάδη που παρουσίασε ένα σύνθετο περιστατικό εμβολισμού αγγείου που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία στο ΠΓΝΛ και στο οποίο συμμετείχε !