Ειδικότερα, το Δ.Σ. των εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Μαγνησίας συνεδρίασε στις 30/5/2022 στα γραφεία του συλλόγου του με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα, ύστερα από τις αρχαιρεσίες, που πραγματοποιήθηκαν τις 25/5/2022.

Το προεδρείο συγκροτήθηκε αντιπροσωπευτικό-αναλογικό με ομοφωνία. Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μούσιος Απόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντινίδης Φίλιππος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαλής Γεώργιος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ριζόπουλος Απόστολος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σιδηροπούλου Νένα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Πολύζος Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ: Καπουρνιώτης Γεώργιος, Μπάρδα Δήμητρα.