Μία από τις σημαντικότερες δράσεις της MOm είναι η διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων, άρρωστων ή ορφανών φωκών και η επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον. Η λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης έχει στόχο την αύξηση της πιθανότητας επιβίωσης των ζώων, που χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση είναι καταδικασμένα να πεθάνουν. Συνήθως ορφανά νεογέννητα φωκάκια που βρίσκονται ακόμα στην περίοδο γαλουχίας εισάγονται στο Κέντρο Περίθαλψης. Η περίθαλψή τους μπορεί να διαρκέσει έως και 5 μήνες, ενώ η απελευθέρωσή τους γίνεται όταν είναι απολύτως υγιή και ικανά να επιβιώσουν μόνα τους στη φύση.

Μέχρι σήμερα, η MOm έχει περιθάλψει και επανεντάξει 38 νεαρά φωκάκια. Μπορείς να γίνει μέρος της αλλαγής, στηρίζοντας την καμπάνια μας στην #GivingTuesday.

Πώς μπορείς να συμμετέχεις:
👉 Στήριξέ τη MOm με μία δωρεά:
https://www.paypal.com/donate/…
👉 Μοιράσου την καμπάνια με την οικογένεια και τους φίλους σου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
👉 Tην ημέρα της #GivingTuesday στις 29 Νοεμβρίου, βγάλε μια φωτογραφία με το motto της δράσης  #ΜαζιΓιαΝαΜηΝιωθειMonachus αποτυπωμένο σε χαρτί, χαρτόνια, στο χέρι σου κλπ και μοιράσου την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα παρακάτω hashtags:
#ΜαζιΓιαΝαΜηΝιωθειMonachus #MonkSeals #GivingTuesday2022

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το Πρόγραμμα Περίθαλψης του Μίνωα και του Ερμή.

One of MOm’s most important activities is the rescue and rehabilitation of injured, sick or orphaned seals and their reintroduction into the wild. The operation of the Rehabilitation Center aims to increase the likelihood of survival of the orphaned seals that, without human intervention, are doomed to die. Usually, orphaned newborn seals, still in the lactation period, are brought to the Rehabilitation Center. The rehabilitation process can last up to 5 months and they are released when they are perfectly healthy and able to survive on their own in the wild.

To date, MOm has rehabilitated and reintroduced 38 young seals. You can be part of the change by supporting our #GivingTuesday campaign.

How you can get involved:
👉 Support us with a donation:
https://www.paypal.com/donate/…
👉 Share the campaign with your family and friends and on social media
👉 On #GivingTuesday on November 29, take a photo with our campaign motto #ΜαζιΓιαΝαΜηΝιωθειMonachus captured on paper, cardboard, in your hand, etc. and share it on social media with the following hashtags:
#ΜαζιΓιαΝαΜηΝιωθειMonachus #MonkSeals #GivingTuesday2022

All donations will go to the rehabilitation of Minoas and Ermis.