Θα απαντηθούν με σαφήνεια και παραδείγματα τα παρακάτω ερωτήματα:
 • Τι είναι Marketing και γιατί το χρειάζεται κάθε επιχείρηση, όσο μικρή κι αν είναι;
 • Πως εφαρμόζεται Marketing και τι πόροι απαιτούνται;
 • Γιατί το Marketing ΔΕΝ είναι Διαφήμιση;
 • Πως γίνεται η διαχείριση της e-εικόνας μια επιχείρησης;
 • Πως μπορεί να εφαρμόσει Marketing μια πολύ μικρή επιχείρηση;

 

Απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Στελέχη διοίκησης
 • Διοικητικά μέλη φορέων και συλλόγων
 • Φοιτητές των κλάδων Διοίκησης και Οικονομίας
Θεματικές ενότητες:
 • Ορισμός του Marketing
 • Η λειτουργία του Marketing
 • Έρευνα Marketing
 • Τμηματοποίηση αγοράς
 • Τοποθέτηση / Positioning
 • SWOT analysis
 • Μίγμα Marketing (n P’s)
 • e Marketing
 • Ιστοσελίδες
 • SEO – Web Marketing
 • Social Media Management
 • Google / Youtube ads management
 • Mobile Marketing
 • Business Canvas – Marketing Plan
 • Εργαστηριακή άσκηση: Δημιουργήστε το marketing plan της δικής σας επιχείρησης με την υποστήριξη του εισηγητή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 Ιανουαρίου 2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16:30 – 20:30, 4 ώρες
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ώρες Προσωπικής Συζήτησης με κάθε συμμετέχοντα για το marketing plan της δικής του επιχείρησης σε χρόνο που θα καθοριστεί με εκατέρωθεν συνεννόηση.
Ειδικές τιμές για φοιτητές & ανέργους
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το υλικό του σεμιναρίου καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
https://www.eventora.com/el/Events/marketing_to_kleidi
ή επικοινωνήστε με:
emailopenofficevolos@gmail.com
τηλ. 2421023099
Ο Εισηγητής Τάσος Γούσιος
Ιδρυτής και διευθυντής της Alpha Marketing
Ο Τάσος Γούσιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα Μαθηματικών με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία στο Μάρκετινγκ και Τηλεόραση. Ακολούθως, απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο «MSc στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού», καθώς και τον τίτλο του «ΜΒΑ στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» από το ΕΑΠ.
Το 1985 ίδρυσε την επιχείρηση Alpha Marketing με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και με εξειδίκευση στους κλάδους του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης και γενικότερα των Υπηρεσιών.
Στον Ακαδημαϊκό τομέα συμμετέχει ως συνεργάτης στο Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού Έρευνας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Ειμ) της ΕΕΔΕ και ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Επιχειρηματικού Μέλλοντος – Business Future Institute (BFI).