Ολοκληρώθηκε ακόμα ένα έργο από την Epi Systems. Όλο το δίκτυο του ξενοδοχείου με οπτικό Back bone, φιλοξενεί όλο το τηλεοπτικό δίκτυο και το wi-fi. Όλα με λύσεις από την Epi Systems.
Η Redex Α.Ε μας εμπιστεύθηκε για την ολοκλήρωση του έργου αυτού.