Σήμερα άρχισε ο καθαρισμός του δρόμου Σοπέλου – Γλώσσας από κλαδιά πέτρες και άλλα φερτά υλικά με 3 συνεργία από Σκόπελο και Γλώσσα

Κ. Π