Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε διάφορες φωτογραφίες και video πολιτών που συνάντησαν μεσογειακή φώκια στη θάλασσα οι οποίοι επιδεικνύουν υπέρμετρη φιλικότητα και οικειότητα προς το ζώο, μια συμπεριφορά ιδιαίτερα ανησυχητική. Ναι, η μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα στον κόσμο εμφανισιακά (το βλέπουμε και το ζούμε κι εμείς καθημερινά), ΑΛΛΑ, όπως έχουμε πολλάκις πει στο παρελθόν, παραμένει ένα άγριο ζώο με απρόβλεπτη συμπεριφορά. Ακόμη και να βρίσκεται σε διάθεση για παιχνίδι, αν προσπαθήσει να τραβήξει τον άνθρωπο μαζί της κάτω από το νερό, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο πνιγμού.
Επίσης, εξίσου σημαντικός είναι και ο κίνδυνος που διατρέχει το ίδιο το ζώο! Μια φώκια που επιδεικνύει τέτοια οικειότητα στον άνθρωπο μένει μακριά από τις υπόλοιπες φώκιες και ταυτόχρονα μαθαίνει να εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον άνθρωπο (με ότι συνεπάγεται δυστυχώς αυτό).
Μένουμε μακριά από τις φώκιες, δεν τις βρέχουμε, δεν τις αγγίζουμε, δεν τις ταϊζουμε, τις παρακολουθούμε ήσυχα και από απόσταση, κρατάμε μακριά κατοικίδια και παιδιά και εάν βρεθούμε στο νερό μαζί τους, κολυμπάμε με ήρεμες κινήσεις προς την ακτή. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ!
During the past few days we have been receiving various photos and videos from civilians who came across a mediterranean monk seal in the water and have been showing an overly friendly behavior towards the animal, which is rather worrying. Yes, the mediterranean monk seal is one of the cutest animals in the world (we ourselves see and experience it every day), BUT, as we have said many times in the past, it is still a wild animal with unpredictable behavior. Even if its in the mood for playing, if it tries to pull the human under the water, he runs a great risk of drowning.
Also, the danger the animal is in is also very important! A monk seal showing such an animosity towards humans will stay away from other seals and gradually become more and more dependent on humans (and everything that comes with that, unfortunately).
We stay away from seals, we do not wet, touch, feed or play with, we keep quiet and at a distance, we don’t let children and pets near it, and, if we ever come across one while in the water, we calmly swim to shore. No need to panic, just BE CAREFUL!