Η Κωνσταντίνα Ευσταθίου Νομική Σύμβουλος και Γ.Γ. στην Ένωση Καταναλωτών Βόλου μιλάει για την προστασία των δανειοληπτών έναντι των Funds

Η Δικηγόρος στο Βόλο, κα Κωνσταντίνα Ευσταθίου Νομική Σύμβουλος και Γενική Γραμματέας στην Ένωση Καταναλωτών Βόλου μας μιλάει για την προστασία των δανειοληπτών έναντι των Funds και τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί