Λεπτομέρειες θέσης εργασίας
Πλήρης απασχόληση
Κ.Καρτάλη 1, Βόλος, Μαγνησία 38221 Βόλος
Περιγραφή θέσης εργασίας
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών/ΤΕΙ Λογιστικής Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε εταιρίες Β’ & Γ’ κατηγορίας
Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε Λογιστικά Γραφεία
Απαραίτητη η γνώση καταχώρησης παραστατικών σε Β’ & Γ’ κατηγορίας Βιβλία
Απαραίτητη η γνώση υποβολής ΦΠΑ /ΜΥΦ Προαιρετική η γνώση Σύνταξης Ισολογισμού Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Προσεγμένη και επαγγελματική εμφάνιση Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)
Απαραίτητη η αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας
Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β κατηγορίας
Δεξιότητες υποψηφίου Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Ευελιξία Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Benefits
Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
Πλήρης απασχόληση
Μισθολογικό πακέτο αναλόγως προσόντων
Ένσημα και ασφάλιση
Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο mail της εταιρείας
([Το email έχει κρυφτεί. Πατήστε “Υποβολή αίτησης” για να ξεκινήσετε την αίτησή σας.]) με θέμα “ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ LOG-102021”.