Επικίνδυνα φαίνεται να είναι τα κάγκελα στο Μπούρτζι που οδηγούν στη θάλασσα. Σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που μας έστειλε ο αναγνώστης μας κ. Γιώργος Αντωνίτσας τα κάγκελα ενώνονται με σχοινί και η συγκράτησή τους δεν είναι και η καλύτερη ενώ μια απροσεξία από επισκέπτη μπορεί να δημιουργήσει ατύχημα

Ν.Τ.