Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου | Δείτε το θέμα

Στην 5η συνεδρίαση (ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι καλούνται τα μέλη του για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2023. (18/2023 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος