Παράλληλα, ο κ. Charles σημειώνει: “Ορίστε λοιπόν το γράφημα – πολλές αλλαγές. Και περιμένουμε από την #UKGov να ανακοινώσει το σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών στις 6 ή 7 Μαΐου, πριν από την επιβεβαίωση στις 10 Μαΐου ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό μπορούν να ξαναρχίσουν”.

Ο πίνακας

Ο πίνακας στον οποίο η χώρα μας βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη, κοντά όμως στην πράσινη, έχει ως εξής:

money-tourism.gr