Το ντοκιμαντέρ “Διαφυγή” είναι έτοιμο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ μίας ώρας που δείχνει τις θυσίες που έκαναν οι κάτοικοι των Β. Σποράδων, για να βοηθήσουν στη φυγάδευση των συμμάχων (Αυστραλών/Νεοζηλανδών) κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ.
Στο ντοκιμαντέρ πήραν μέρος περίπου 40 άτομα από την Αλόννησο, όλοι εθελοντές. Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται ήδη στη Νέα Ζηλανδία και έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον για τις άγνωστες αυτές πτυχές του Β’ ΠΠ. Σύντομα, μετά την COVID εποχή, θα προβληθεί και στην Ελλάδα. Το Μουσείο Αλοννήσου ευχαριστεί όλους όσους εργάστηκαν επίπονα για τη δημιουργία του.
The documentary movie “Escape” is ready. It’s an one-hour documentary that showcases the sacrifices of Northern Sporades inhabitants, in an effort to help the allies (Australians/ New Zealanders) escape during the World War II. In the documentary, around 40 people from Alonissos participated as volunteers. The documentary has already been projected in New Zealand, where it incited interest in these unknown aspects of the World War II. Soon, after the COVID era, it will also be projected in Greece. The Alonissos Museum thanks all those who worked hard to bring this documentary to life.