Διακόπτεται η υδροδότηση λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στις Μικροθήβες έως ότου τα συνεργεία ολοκληρώσουν την αποκατάσταση της βλάβης.