ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ // του Γιώργου Σανιδά

Τα ομαδικά παιχνίδια μεγαλούργησαν στην Ελλάδα μέχρι και τη δεκαετία του 80 που υπήρχαν ακάλυπτοι χώροι στα αστικά κέντρα της χώρας, συμβάλλοντας στη κοινωνικοποίηση,...

ΤΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ // του Γιώργου Σανιδά

Αμέσως μετά τη μετοίκηση των κατοίκων της Σκιάθου από το Κάστρο στη σημερινή και αρχαία πόλη περί το 1830, άρχισε ν’ αναπτύσσεται η καλλιέργεια...

ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Άρθρο 3ο Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ // του Γιώργου Σανιδά

Τον ήρωα Κωσταντή του Ματαρώνα, «κρεμασθεὶς ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐν Κωνσταντινουπόλει περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΘ´ αἰῶνος, ὀλίγα ἔτη πρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀγῶνος», μας...

ΜΟΝΟ ΛΙΓΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΩΣ ‘’ΩΧΡΟΛΕΥΚΑ ΚΡΙΝΑ’’ Για το θάνατο του κυρ Αλέξανδρου* // του...

Δύο προς τρεις Ιανουαρίου 1911. «Η νυξ εκείνη είχε πέσει εις τον λαχνόν, Ήτο πεπρωμένη νυξ». «Δύο, τρεις, πέντε, δέκα σταλαγμοί.» Έφυγε αθόρυβα όπως...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Άρθρο 4ο Η Σεραϊνώ // του Γιώργου Σανιδά

Στα χρόνια του Κάστρου ο ‘’πεντηκοντούτης’’ ζωηρότατος προεστός Κουμπὴς Νικολάου θεώρησε «ὅτι ἔπρεπε νὰ χωρίσῃ τὴν γυναῖκά του, ἐπειδὴ ὕστερ᾿ ἀπὸ 15 χρόνων συζυγίαν...

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1878 ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ // του Γιώργου Σανιδά

Μετά την επανάσταση του 1821 και καθώς είχε καλλιεργηθεί η μεγάλη Ιδέα και πλήθος Ελλήνων τελούσαν υπό τον τουρκικό ζυγό, εμφανίζονταν κάθε τόσο επαναστατικά...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ‘Άρθρο 2 Η ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ // του Γιώργου Σανιδά

Στο όνομα του ‘’φτωχού άγιου’’, με τον οποίο ξεκινήσαμε το μικρό αφιέρωμα στους αγίους του κυρ- Αλέξανδρου, μνημονεύονται όλοι οι ταπεινοί και καταφρονημένοι που...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Άρθρο 1ο // του Γιώργου Σανιδά

Μέρες που είναι αξίζει ν’ ανατρέξουμε και στους ήρωες του κυρ- Αλέξανδρου που ο ίδιος καθαγίασε στα διηγήματά του. Δεν πρόκειται ούτε για βασιλιάδες,...

Η ΚΑΛΛΙΚΑΤΖΟΥΝΑ // του Γιώργου Σανιδά

Πρόκειται για το υδρόβιο πτηνό που αλλού το ονομάζουν Μαυροβουτηχτάρι ή βουτηχτάρι ή κωλοβούτι καθώς ανήκει στο γένος Podiseps που είναι η ακριβής λατινική...

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΚΙΑΘΙΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ // του Γιώργου Σανιδά

Κάτι εντελώς διαφορετικό μας επιφυλάσσει ο δήμος για τα φετινά Χριστούγεννα. Κάτι δικό μας, Σκιαθίτικο, Ελληνικό, αυθεντικό, πρωτότυπο και πρότυπο, βγαλμένο μέσα απ’ την...

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ