Το αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς για επιπλέον επέκταση της  χορηγηθείσας  παράτασης, πέραν της 5ης Φεβρουαρίου 2021,  για την υποβολή των ενστάσεων προς το Κτηματολόγιο,  προώθησε με αναφορά του στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης.

Όπως επισημαίνει στην αναφορά του ο Βουλευτής του νομού, τα μέλη του οικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού περιμένουν την αναμόρφωση των δασικών χαρτών και ελπίζουν σύμφωνα με την πρόσφατη  νομολογία,  να συμπεριληφθούν οι εξαιρεθείσες -από την προηγούμενη ανάρτηση- αγροτικές εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές καλλιεργούνται συστηματικά, αποτελούν την κύρια -και στις περισσότερες των περιπτώσεων μοναδική- πηγή άντλησης εισοδήματος, ενώ δηλώνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και αντλούν ευρωπαϊκούς πόρους από την ένταξη της χώρας στο καθεστώς των οικονομικών ενισχύσεων.

Άλλωστε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πολύ πρόσφατα γνωστοποίησε το πρόγραμμα ανάρτησης των δασικών χαρτών. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021) που στάλθηκε στις δασικές υπηρεσίες, προσδιορίζεται η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Μαγνησίας για την 26η  Φεβρουαρίου 2021.

Για την αποφυγή επιπλέον γραφειοκρατικών διαδικασιών και πολύτιμου χρόνου, τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, όσο και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, θα ήταν εύλογη η επιπλέον διεύρυνση του χρόνου υποβολής των ενστάσεων προς το Κτηματολόγιο, γεγονός που θα εξυπηρετήσει ευρύτερα τους πολίτες του Νομού Μαγνησίας.

Πέραν της δυσκολίας μετακίνησης λόγω της πανδημίας, είναι επιβεβλημένη επιπλέον προθεσμία, ώστε να περιοριστούν οι ενστάσεις από την πιθανή διόρθωση των αναμορφούμενων δασικών χαρτών, καθώς και να προσαρμοστούν χρονικά με τις προθεσμίες υποβολής των αντιρρήσεων και απάντησης αυτών,  από τις συσταθείσες με νέα σύνθεση επιτροπές.

Τέλος, ο κ. Λιούπης υπογραμμίζει πως παρά τη θέληση όλων για τον ταχύτερο δυνατό και αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, που θα οδηγήσει στην έξοδο από την οικονομική δυσπραγία που δημιούργησε η πανδημία, η συγκεκριμένη παράταση θα εξυπηρετήσει τους αγρότες της περιοχής αλλά και τους κατοίκους της Μαγνησίας και ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να εξετάσουν το αίτημα που έθεσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς.