Το κυλικείο Γυμνασίου Λυκείου Αλοννήσου είναι διαθέσιμο για καινούργιο εκμισθωτή
Πληροφορίες 6978093785